PLAC, O NĚMŽ HISTORIE MLUVÍC PŘES 600 LET

| historie na ně ve dvoře jakříkajíc dýchne

STAVENÍ AMBROŽOVA DVORA 

/ jest soustava staveb skládajícÍ se ze staré fary, kovárny, kaple, dvorku a velkorysé zahrady

PRVNÍ ZMÍŇKA O DVOŘE JEST ZE 13. STOLETÍ

/ to když brněnský měšťan Oldřich Schwarz onehdá daroval část vinohradů brněnským augistiniánkám

HISTORIE SPOJENÁ S AMBROŽEM SE ZAČALA PSÁT OD 16. STOLETÍ 

/ to když Pouzdřany koupil císařský prokurátor Ambrož z Ottersdorfu a poskytl vesnici možnost vysázet vinohrad, založil první vodovod a obecní kašny a taky zbudoval tvrz, která nejenom pro ochranu majetku sloužila, ale také bezpečným útočištěm v dobách zlých byla

KDYŽ ŽEZLO PŘEVZAL SYN AMRBOŽŮV

/ tak se tady pořád žilo lépe a lépe – význam pánů z Ottersdorfu byl v historii Pouzdřan snad nejvýznamnější a měl podíl na tom, že se Pouzdřany koncem 16. století staly významným centrem celýho kraja

A KDO TU VLÁDNE DNES? BOŽSKÝ KLID

/ velmi citlivá a, jak moderna praví, craftová rekonstrukce přikořeněná o současné neřesti a radosti udělala z Ambrožova dvora místo, kde chce nejeden strávit svůj čas volný i nevolný