Storno podmínky

 

Úvod

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb, uzavřené mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem.
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí polovinu celkové ceny za danou rezervaci, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 7 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 7 a méně dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno propadnutí zálohy.
 3. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 4. Storno poplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) není storno poplatek účtován. 

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19

(platí do 31. 12. 2021)

V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test, vládní nařízení) si ubytovatel případné storno poplatky nenárokuje. Po předložení potvrzujícího dokumentu o této skutečnosti, je možné v rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu (včetně).

Storno podmínky vztahující se k nevyužitým pobytovým voucherům, voucherům vydaným třetími stranami a změnám délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů

 1. Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.
 2. Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou popsány v odstavci: Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.
 3. Storno poplatek je smluvní pokutou.
 4. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2021.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (mail).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (mail).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Rezervační a jiné podmínky Ambrožova dvora

KDO JSME?

Jsme Ambrožův dvůr s.r.o., IČ 09702083, sídlo Hlavní 13, Pouzdřany, 691 26, dále jen Dvůr

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Smyslem tohoto dokumentu je informovat, jaké jsou vaše práva a jaká práva máme my tak, aby v průběhu celého právního vztahu ani následně nedošlo k porušení litery zákona.

CO POSKYTUJEME?

Poskytujeme pobyty s noclehem v našich apartmánech, včetně stravování. Na tyto služby poskytujeme rovněž dárkové vouchery.

CENA ZA UBYTOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY

Všechny naše ceny jsou uvedeny na webových stránkách Ambrožova Dvora. Pro naše hosty je vždy závazná cena, která je uvedena v potvrzovacím emailu, který každý host obdrží bezprostředně po provedení online rezervace. 

REZERVAČNÍ ZÁLOHA

Rezervační záloha se odvíjí od způsoby platby, termínu pobytu a celkové ceny pobytu. 

CHTĚLI BYSTE POBYT U NÁS DAROVAT? 

Máme pro vás vouchery, kterými uděláte radost svým nejbližším. V případě, že máte zájem o zaslání dárkového voucheru, vyberte voucher na 

KOLIKRÁT MŮŽE BÝT VOUCHER POUŽIT?

Každý voucher má svůj jedinečný kód, který může být použit pouze jednou. Voucher může být použit při rezervaci termínu, a to zadáním jeho čísla do rezervačního formuláře.

V JAKÉ FORMĚ OBDRŽÍTE VÁŠ VOUCHER A JAKÁ JE JEHO PLATNOST?

Vouchery zasíláme v elektronické podobě po zaplacení 100% ceny pobytu a jejich platnost je vždy 3 roky ode dne vystavení.

MŮŽU VOUCHER POUŽÍT NA ÚHRADU ÚTRATY V PENZIONU?

Voucher lze použít pouze při online rezervaci ubytování, použití jinak než při online rezervaci není možné. Voucher je určen pouze pro úhradu ubytování a extra služeb..

MŮŽETE VOUCHER VRÁTIT?

Ano, je možné ho vrátit do dvou týdnů ode dne jeho úhrady. Samozřejmě vám obratem vracíme vše, co jste nám uhradili. Stačí, když nám pošlete mail s jeho číslem a my už se o vše postaráme.

CO KDYŽ BUDEME CHTÍT REZERVOVANÝ POBYT U VÁS ZRUŠIT?

Pokud jste si pobyt u nás rozmysleli nebo vám do toho prostě něco vešlo, můžete zrušit svoji rezervaci kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu na adresu info@ambrozuvdvur.cz. Ze Dvora vám zašleme potvrzení o zrušení pobytu do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o zrušení.

MÁTE NĚJAKÉ STORNO POPLATKY PŘI ZRUŠENÍ POBYTU?

Pokud nám zrušení oznámíte do 7 dní před začátkem pobytu, neúčtujeme vám storno poplatek a najdeme pro vás nový termín, na který převedeme uhrazenou zálohu. Pokud budete rušit pobyt méně než 7 dní před začátkem, případně k nám vůbec nedorazíte, znamená to propadnutí zálohy.

MŮŽEME ZRUŠIT VÁŠ POBYT?

V případě že se něco pokazí a bude potřeba něco opravit, nám nezbyde než s velkou lítostí váš pobyt zrušit. Může se to stát pouze ze zvlášť závažných důvodů a v případech vyšší moci. V takové situaci vám samozřejmě uhrazená záloha bude s naší omluvou zaslána na účet nejpozději do 3 pracovních dnů.

BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ano, a to s tou nejlepší péčí. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem realizace vašeho pobytu či prodeje našeho voucheru. Rozhodně vás nebudeme spamovat ani jinak obtěžovat například nevyžádanou reklamou.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SI O VÁS POVEDEME?

Jen vaše jméno a příjmení, místo bydliště, případně místo pro doručení voucheru. Dále váš email, telefon a případně identifikační číslo či daňové identifikační číslo.

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci Ambrožova dvora, pověření konkrétními úkoly vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a dodavatel našeho rezervačního systému. Nikdo jiný.

JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích. To znamená do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

KONTAKT V PŘÍPADĚ POTŘEBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. 

Primárně kontaktujte nás a my se vynasnažíme sjednat nápravu. Jsme pro vás kdykoliv k dispozici přímo v penzionu nebo na telefonu +420 607 800 394, či na e-mailu ambrozuvdvur@gmail.com. Pokud nebudeme schopni váš problém vyřešit a budete ho  chtít řešit mimosoudně obraťte se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (ww.coi.cz).

ZÁVĚR

Tyto podmínky jsou a budou nedílnou součástí objednávky voucheru či rezervace ubytování v Ambrožově dvoře. Těšíme se na vás.